Musik är för många en av de absolut största källorna till glädje i livet. Det är vetenskapligt kartlagt att musik har stor inverkan på vårt välmående. Den kan dessutom förbättra vår arbetsprestation, få oss att uppleva större ro, utlösa minnen som man annars inte hade kunnat nå och det är väl ett välkänt faktum att många är mer benägna att dansa, mingla, förälska sig och ha det trevligt när det är någon behaglig musik i bakgrunden.

På samma sätt kan musik fungera som tröst när man känner sig nedstämd, eller lugnande när man försöker vila eller till och med somna. Man kan bli piggare av glad musik när man är trött, man kan bli mer fokuserad på en uppgift som ligger framför en.
Musik fyller också funktionen att den är identitetsfrämjande. Genom att lyssna på en viss musik, och klä oss enligt en viss musikstil kan vi få utlopp för vårt behov av att uttrycka vår identitet. Prova bara att ställa en balettdansös, en hiphop, en punkare och en indiepoppare bredvid varandra… Tala om att man skulle se skillnad!

Det är bra att man inte behöver nischa sig om man inte vill dock – man har ju faktiskt den ljuvliga friheten att lyssna lite på allt. Förslagsvis är det vad man gör, just eftersom att man kan vara på humör för så olika saker!

Mer, och mer varierad, musik till världens musiklyssnare!